FÓGRA MAIDIR LE REIFREANN A THÓGÁIL

Tá fógra á thabhairt leis seo go dtógfar reifreann ar an togra atá san Bille seo.

An Bille um an Seachtú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Cion a aisghairm arb éard é ní diamhaslach a fhoilsiú nó a aithris), 2018

Féadfar an Bille a fheiceáil ag www.oireachtas.ie

Déanfar an vótaíocht ar an 26ú lá de Deireadh Fómhair 2018, idir 7.00a.m. a chlog ar maidin agus 10.00pm a chlog sa tráthnóna.

Arna eisiúint ag an Cheann Comhairimh Áitiúil,

Dáilcheantair: Chill Mhantain